Uitvaartwensen


Laatste wens online


U staat er niet dagelijks bij stil, maar toch is het een hele belangrijke stap. Hoe moet mijn afscheid eruitzien! Houdt u de regie tot het einde zelf in de hand of laat u dat over aan uw nabestaanden. In beide gevallen is het goed dat u hebt nagedacht over wat uw uitvaartwensen zijn. In feite is het wel uw laatste wens! Dat kan nu op laatstewensonline.nl of u vult een wilsbeschikking in op papier. (zie onderstaande link naar een pdf-bestand)


Mijn uitvaartwensen

Begraven of cremeren, welke muziek moet er gedraaid worden, wat wilt u uw nabestaanden zeker nog vertellen, maar ook hoe wilt u herinnerd worden en tal van andere vragen. Dit alles kunt u nu al ver voor uw afscheid aangeven bij laatstewensonline.nl. Hier kunt u uw wensen online invullen, aanpassen en eventueel bespreken met uw naasten. Eigenlijk is het net zoals bij andere belangrijke gebeurtenissen in uw leven, leg het vast en als u wilt, maak er iets bijzonders van. Door nu al dingen uit te spreken geeft u uw nabestaanden de tijd om te rouwen op het moment dat zij daar behoefte aan hebben. Het is vaak al moeilijk genoeg!


Uitvaartwensen digitaal opslaan

Laatstewensonline.nl werkt heel simpel. Stap voor stap kunt u uw uitvaartwensen digitaal invullen, opslaan en op een later moment weer aanpassen. Het grote voordeel is dat nabestaanden een document in handen hebben waarmee zij uw uitvaart vorm kunnen geven. Dat is voor heel velen een groot houvast. Uw gegevens en wensen worden in een beveiligde omgeving opgeslagen waar alleen uzelf toegang tot geeft. Alles werkt volgens de richtlijnen van de AVG.


Persoonlijke code

U krijgt een persoonlijke inlogcode. Hiermee kunt u snel en makkelijk wijzigingen aanbrengen of bepaalde zaken met uw familie bespreken. Alleen u bepaalt of en met wie u uw laatste wensen wilt delen en wanneer. Niemand anders kan bij uw gegevens. Op het moment dat iemand is overleden en het is bekend dat op laatstewensonline.nl de laatste wensen geregistreerd zijn, dan kan Kienhuis Uitvaartverzorging deze aan de nabestaanden overhandigen. U bent er dan zelf wel niet meer bij, maar u hebt nog wel de regie over uw eigen afscheid. Uiteraard bent niets verplicht als u uw wensen online invult bij laatstewensonline.nl.


Wilsbeschikking

Met een wilsbeschikking kunt u uw nabestaanden duidelijk maken hoe de uitvaart eruit moet zien en of u bijzondere wensen heeft. De wilsbeschikking dient te worden voorzien van datum en handtekening. Kienhuis Uitvaartverzorging adviseert ook een tweede persoon de wilsbeschikking te laten tekenen. Deze kan erop toezien dat de uitvaart naar uw wensen wordt uitgevoerd. Via onderstaande link kunt u een blanco formulier (pdf) downloaden om uw wilsbeschikking op te stellen. Dit document kunt printen, invullen en ondertekenen. Bewaar de ondertekende wilsbeschikking zodanig dat deze voor uw nabestaanden makkelijk te vinden is of stel iemand op de hoogte.

Contactgegevens

Kloppendijk 32, 7591 BT Denekamp

0541-352100 (24/7 bereikbaar)

info@kienhuisuitvaartverzorging.nl